Bowling trick shot

4 quả trick shot để đời trong lịch sử bowling

Dưới đây là 4 quả trick shot để đời của 4 huyền thoại bowling: Norm Duke, Chris Barne, Osku Palermaa và Andy Varipapa 😀 Theo bạn thì quả trick shot nào đỉnh nhất?

Pass it on, happy bowlers!

Comments

RELATED POST:  Bowling thi đấu: cuộc chơi không chỉ của Ý chí và Kĩ thuật

Published by

Tất cả những gì mình viết về bowling là những gì mình đã trải nghiệm, thực nghiệm và thật sự mong muốn các bạn sẽ "happy" hơn khi bowl sau những bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.