Tổng quan về banh bowling

Là một phần không thể thiếu trong trò chơi này chính là quả banh bowling. Banh bowling rất đơn giản. Nó là một quả cầu nặng có 3 cái lỗ trên bề mặt đề chúng ta đút ngón tay vào cầm ném. Có một số bạn chơi bowling thắc mắc như thế này:

Continue reading Tổng quan về banh bowling

Pass it on, happy bowlers!