Vì sao nên “master” đánh thẳng trước khi tập hook?

✔ Khi tập đánh thẳng cơ bản, bạn sẽ học đươc các thả và lăn banh một cách tự nhiên nhất. Nếu không thể thoát ngón tay khỏi banh và lăn banh một cách mượt mà, bạn sẽ gặp khó khăn lớn khi đánh hook. Khi có thể thả banh một cánh nhẹ nhàng trên lane bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp cơ bản của bộ môn này.

Continue reading Vì sao nên “master” đánh thẳng trước khi tập hook?