[Video] bài tập hỗ trợ đi đà 4-5 bước – Viet Sub

Timing được xem là kĩ thuật nền tảng của mọi bowler ở mọi trình độ. Có những bowler thíc sử dụng kỹ thuật đi đà 4 bước, 5 bước thậm chỉ là 7 bước. Tuy nhiên 4 và 5 bước được xem là 2 loại timing cơ bản nhất. Để làm quen với 2 loại bước đi đà này bạn sẽ cần một bài tập hỗ trợ nho nhỏ trong Video sau. Đừng xem thường bài tập đơn giản này, vì nó là nền tảng vững chắc để bạn trở thành một bowler xuất sắc đấy!